romeo a julie muzikal

 

Synopse


1. jednání / 2. jednání


Scéna 1 - Prolog "Dva rody, oba stejně vznešené,
jež proti sobě léta vedou boj,
zas vyvolaly v krásné Veroně
ze staré zášti nový nepokoj..."

Scéna 2 - Trh
Dochází k potyčce mezi znepřátelenými rody Monteků a Capuletů. Jejich konflikt ukončuje vévoda s tím, že další rozbroje jsou zakázány pod trestem smrti. Na scéně se objevuje Romeo, sužovaný neopětovanou láskou k Rosalině.

Scéna 3 - Pavlač a ulice
Capulet připravuje ples, kam zve i Parise (nápadníka své dcery Julie). Seznam hostů se dostane do rukou Romea, který mezi jmény objevuje Rosalinu. Romeo je rozhodnutý jít na ples, ačkoli se bude konat v domě nenáviděných Capuletů.

Scéna 4 - Zahrada Capuletů
Paní Capuletová oznamuje Julii, že ji chtějí provdat za bohatého Parise, s kterým se poprvé setká večer na plese. Julie souhlasí.

Scéna 5 - Před domem Capuletů
Romeo přichází se svým přáteli Mercuziem a Benvoliem před dům Capuletů a váhá se vstupem, protože ho trápí zlá předtucha budoucích událostí. Mercuzio svádí vše na královnu Mab, která vládne našim snům. Romeo se odevzdává do rukou osudu a v maskách všichni vstupují na ples.

Scéna 6 - Nádvoří domu Capuletů
Na plese Romeo spatří Julii a na první pohled se do sebe zamilují, aniž by znali svá jména a věděli, z jakých rodů pocházejí. Tuto neblahou skutečnost se dozvídají až dodatečně. Jejich láska se ale nezastaví před ničím.

Scéna 7 - Před zahradou
Romeovi přátelé hledají svého druha. Domnívají se, že tráví noc s Rosalinou.

Scéna 8 - V zahradě Capuletů
Romeo přichází pod Juliin balkón. Pod hábitem noci zní milostné vyznání, které přeruší až ranní rozbřesk.

Scéna 9 - Louka
Romeo spěchá za Lorenzem. Žádá, aby ho oddal s Julií. Lorenzo souhlasí, neboť cítí naději, že by skrze sňatek mohl usmířit znepřátelené rody.

Scéna 10 - Na ulici
Z bezstarostného žertování s přáteli je Romeo vyrušen chůvou, po níž vzkazuje Julii, aby přišla odpoledne k otci Lorencovi.

Scéna 11 - Dům Capuletů
Upovídaná chůva obšírně vyřizuje Julii vzkaz.

Scéna 12 - Kostel
Lorenzo tajně oddává Romea a Julii.

Přestávka


bottom
© 2009 - 2018, Divadlo PIKL - Hluboká nad Vltavou    ||    WebDesign by 1K Design!    ||    Správa webu lweb.cz